Waar staan wij voor?

De Aanleiding: open, ontwikkelingsgericht & maatwerk.

 

Wat wij doen is niet uniek,
    hoe wij het doen… dat is uniek!

 

Visie en werkwijze

De Aanleiding is een eigentijds bureau voor algemeen personeelsmanagement (HR), coaching & training. Al jaren hanteren wij koersvast een aantal centrale waarden en overtuigingen:

Wij brengen actief onze eigen kennis, normen en waarden mee in het krachtenveld van de professional, de organisatie en de maatschappij in plaats van eenzijdig de instrumentele rationaliteit van de bedrijfslogica te volgen. Hierbij hanteert De Aanleiding een aantal uitgangspunten in de traditie van ‘goed rentmeesterschap’.

  • • We krijgen mensen, middelen, taken en/of processen in beheer en we worden als zodanig rentmeester omdat men vertrouwen in ons heeft.
  • • Wij dragen (een ethische) verantwoordelijkheid en zijn hiervoor aansprakelijk.
  • • Over ons handelen leggen we verantwoording af.
  • • We krijgen vertrouwen en geven vertrouwen.
  • • We blijven trouw aan beloften.
  • • Primair komen wij om te brengen, niet om te halen.
  • • We maken duidelijke wederzijdse afspraken en houden elkaar hieraan.
  • • We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

 

Betrokkenheid, vertrouwen en respect

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door korte lijnen (snel schakelen) en duidelijke afspraken over de te nemen stappen (iedereen weet altijd waar hij of zij aan toe is: transparantie en geen onnodige verrassingen). Hierbij zijn de kernwaarden betrokkenheid, vertrouwen en respect onze leidraad. De Aanleiding heeft tal van personeelsinstrumenten ontwikkeld die direct inzetbaar zijn. We zijn gesprekspartner op elk niveau. Niet te formeel, eerder inhoudelijk georiënteerd. Wel warm en menselijk. Het proces vinden wij even belangrijk als de inhoud voor het slagen van opdrachten. Het gaat om kwaliteit en minder om kwantiteit. De juiste richting is belangrijker dan de snelheid!

Mensen maken het verschil

De Aanleiding begrijpt dat mensen in organisaties het verschil maken. Dat betekent dat de permanente ontwikkeling van het personeel extra aandacht behoeft. Mensen werven met aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en deze mensen binden door een fijne en goede arbeidscultuur (openheid en ontwikkelingsgericht, maatwerk). Wij stimuleren dat úw organisatie en úw mensen excelleren (bevlogenheid, je doelen kennen, bijzondere prestaties leveren).

Er is meer dan werken

Daarnaast bestaat het leven uit meer dan alleen werken. Het gaat om heel het leven, om gelukkig worden en een zinvol bestaan leiden. Werken is onlosmakelijk verbonden met de rest van je leven. De Aanleiding verbindt deze domeinen, die vaak als gescheiden worden ervaren. Wij nemen u tal van zaken uit handen waar u zich als ondernemer, bestuurder of manager niet dagelijks mee bezig houdt, zaken die van doorslaggevend belang zijn voor een moderne bedrijfsvoering en voor het succes van uw missie.

Ervaring

Door langdurige ervaring binnen alle segmenten van de Nederlandse arbeidsmarkt (commercieel, non-profit, gezondheidszorg en overheid) heeft De Aanleiding een goede en heldere kijk op de dynamische arbeidsverhoudingen in relatie tot een wereld die steeds sneller verandert. Hierdoor heeft De Aanleiding een scherp oog voor enerzijds de wensen, problemen en behoeften van het management en anderzijds voor de behoeften van de medewerkers in de organisatie. De Aanleiding vertaalt deze behoeften met gezag en gemak naar het strategisch, tactisch en operationeel niveau zodat verbinding in de arbeidsverhouding plaatsvindt. 

 

naar boven

 

 
Direct een Psychologisch rapport aanvragen
Psychologish rapport aanvragen (zakelijk)  Psychologish rapport aanvragen (particulier)
Wie
Waar staan wij voor
Boekenkast
Download centrum
Testimonials
Contact
Zakelijk
Particulier