Assessment Teamanalyse

Onder andere voor projectgroepen en managementteams

 

De machtige rivier verkrijgt haar kracht doordat
   verschillende beken in haar samenstromen.

 

Bouw een winnend, succesvol team.

Wilt de samenwerking, sfeer en besluitvorming in uw MT verbeteren? Of wilt u uw projectgroep een snelle en effectieve start laten maken? Hiervoor is ons Assessment Teamanalyse een krachtig instrument. Een dergelijk assessment  vergelijkt de scores van een weloverwogen selectie persoonlijkheidsaspecten van de groepsleden. De resultaten hiervan worden inzichtelijk in beeld gebracht met staaf- en spindiagrammen. Nadat de resultaten, conclusies en aanbevelingen zorgvuldig en intensief met elkaar zijn besproken, vindt er naar behoefte een korte training [zie ook hier] plaats om de resultaten van het assessment te laten leiden tot een verbeterde samenwerking in de groep.

Verschillende of tegengestelde types in groepen kunnen lastig zijn. Echter, De Aanleiding is overtuigd dat de voordelen hiervan groot zijn omdat er in een team dan sprake is van synergie. Tegengestelde perspectieven in een groep verhogen de kwaliteit van de besluitvorming. Bovendien is het wenselijk dat de minder sterke functies, van bijvoorbeeld de leider, worden gecompenseerd. Zodoende wordt er in het assessment aandacht besteed aan wie welke rol in het team vervult en of dit past bij de persoonlijkheidstypes. Ook wordt naar de precieze samenstelling van het team gekeken en naar de onderlinge verdeling van taken. Een extraverte persoonlijkheid levert een andere bijdrage dan iemand die introvert is. Een gestructureerde persoon heeft andere kwaliteiten dan een creatieve, open, autonome denker.

De Aanleiding verzorgt voor elk lid van de groep een eigen rapport met persoonlijkheidsuitslagen. Dit rapport wordt met ieder teamlid afzonderlijk besproken. Hierdoor kennen de groepsleden voorafgaand aan de groepsbespreking hun persoonlijkheidstype, de dominante functie die zij in de groep vervullen, hun valkuilen en vooral hun sterke punten of talenten. Vervolgens krijgt het team in een verzamelrapport de uitslagen helder gepresenteerd, zodat de overeenkomsten en verschillen tussen elkaar zichtbaar zijn. Deze gegevens vormen de basis om actief te werken aan Teambuilding [zie ook hier].

 • De Aanleiding:
  • Heeft ervaring met en legt het zwaarte punt op HBO en/of academisch opgeleiden (soms MBO+);
  • Heeft een focus op functies van het hoger (uitvoerend) management en die van het directieniveau;
  • Benadert de kandidaat persoonlijk en individueel; werkt uitsluitend met senior consultants;
  • Voert testafnames één op één uit met onze consultant/assessor;
  • Gebruikt uitsluitend hoogwaardige, professionele en wetenschappelijk getoetste instrumenten;
  • Levert diepgaande, heldere en resultaatgerichte rapportage en advies;
  • Heeft geen lange wachttijden en voorziet snel in kwalitatieve rapportages;
  • Beschikt over een representatief kantoor in Amersfoort met moderne faciliteiten.

 

 

naar boven
terug

 

 
Direct een Psychologisch rapport aanvragen
Psychologish rapport aanvragen (zakelijk)  
Wie
Waar staan wij voor
Boekenkast
Download centrum
Testimonials
Contact
Zakelijk
HRM
Assessment
Coaching
Training
Psych. Rapporten Aanvragen
Ontslag
Home