Training Teambuilding

 

De ware ontdekkingsreis ligt niet in het bezoeken van nieuwe landschappen, maar in het kijken
       met nieuwe ogen.
   (Marcel Proust 1871 – 1922)

 

Teamwork betekent het samenvoegen van talenten die elkaar aanvullen en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat. Een Training Teambuilding wordt ingezet om de effectiviteit en de onderlinge binding van een (nieuw) team te versterken. Onderwerpen die behandeld worden zijn: onderlinge communicatie, de verschillende teamrollen en de wijze van samenwerken. Het te verwachten resultaat na de training: de onderlinge communicatie is verbeterd; de teamleden maken gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden en houden rekening met elkaars valkuilen. Er heerst een sterker teamgevoel en er is meer samenwerking.

Voor een training teambuilding levert De Aanleiding maatwerk: in het voortraject verzamelen wij informatie om een goed beeld te krijgen van eventuele knelpunten en het gewenste eindresultaat. Hierna ontvangt u een helder voorstel. Dit behelst soms een korte intensieve training, de andere keer een uitgebreider traject.

Wij adviseren een Assessment Teamanalyse onderdeel te laten uitmaken van het voortraject en/of de feitelijke training.

Aspecten van een Training Teambuilding

Wat te bereiken met een Training Teambuilding?

 • De Aanleiding:
  • Heeft ervaring met en legt het zwaarte punt op HBO en/of academisch opgeleiden (soms MBO+);
  • Heeft een focus op functies van het hoger (uitvoerend) management en die van het directieniveau;
  • Benadert de kandidaat persoonlijk en individueel; werkt uitsluitend met senior consultants;
  • Voert testafnames één op één uit met onze consultant/assessor;
  • Gebruikt uitsluitend hoogwaardige, professionele en wetenschappelijk getoetste instrumenten;
  • Levert diepgaande, heldere en resultaatgerichte rapportage en advies;
  • Heeft geen lange wachttijden en voorziet snel in kwalitatieve rapportages;
  • Beschikt over een representatief kantoor in Amersfoort met moderne faciliteiten.

 

 

 
Direct een Psychologisch rapport aanvragen
Psychologish rapport aanvragen (zakelijk)  
Wie
Waar staan wij voor
Boekenkast
Download centrum
Testimonials
Contact
Zakelijk
HRM
Assessment
Coaching
Training
Psych. Rapporten Aanvragen
Ontslag
Home