Training Managementteam

 

Begin met het noodzakelijke, doe dan het
mogelijke en plotseling doe je het onmogelijke.
  (Bill Gates)

 

Qua opzet en inhoud is deze training vrijwel gelijk aan de Training Teambuilding, echter uitgebreid met theorie over het managementteam. En er wordt, naast samenwerkingsaspecten op procesniveau, nadrukkelijk aandacht besteed aan het managementteam als leiderschapsmodel. Naast en tezamen met de Algemeen Directeur (Raad van Bestuur) is het managementteam het belangrijkste sturingsorgaan in een organisatie. In de training komen vragen aan de orde als: Waarom is er eigenlijk een managementteam? Wat is de positie in de organisatie? Wie zijn er lid van en wat is de verhouding tussen de leden? Wat zijn dan de bestuurlijke doelen?

De Training Managementteam is erop gericht de samenwerking tussen de leden van het managementteam te verbeteren en om de effectiviteit van dit sturingsorgaan te vergroten. Uiteindelijk gaat het erom een werksfeer te creëren die tot hoge prestaties leidt.

De Aanleiding heeft ruime ervaring met de training van managementteams en het begeleiden van individuele leden ervan. Wij zijn ons daarbij zeer bewust van de verschillende complexe rollen en posities, met name die van de voorzitter van het team.

Theoretische aspecten van de Training Managementteam

Zie ook Training Teambuilding. De inhoud van die training maakt onderdeel uit van de Training Managementteam.

 

 • De Aanleiding:
  • Heeft ervaring met en legt het zwaarte punt op HBO en/of academisch opgeleiden (soms MBO+);
  • Heeft een focus op functies van het hoger (uitvoerend) management en die van het directieniveau;
  • Benadert de kandidaat persoonlijk en individueel; werkt uitsluitend met senior consultants;
  • Voert testafnames één op één uit met onze consultant/assessor;
  • Gebruikt uitsluitend hoogwaardige, professionele en wetenschappelijk getoetste instrumenten;
  • Levert diepgaande, heldere en resultaatgerichte rapportage en advies;
  • Heeft geen lange wachttijden en voorziet snel in kwalitatieve rapportages;
  • Beschikt over een representatief kantoor in Amersfoort met moderne faciliteiten.

 

 

 
Direct een Psychologisch rapport aanvragen
Psychologish rapport aanvragen (zakelijk)  
Wie
Waar staan wij voor
Boekenkast
Download centrum
Testimonials
Contact
Zakelijk
HRM
Assessment
Coaching
Training
Psych. Rapporten Aanvragen
Ontslag
Home